HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem >

 

RYGGE MANNSKOR

 

 

17-1.jpg

Rygge Mannskor

Rygge mannskor består i dag av 35 sanger pluss dirigent. Rygge mannskor er et svært aktivt kor med mange planer for fremtiden. 
Starten til dette tradisjonsrike koret begynte for 120 år siden. Den 9. februar 1893 da det satt noen karer og pratet sammen etter landmannsmøte på Urstad. Alle var enige om at bygda hadde behov for et mannskor.
Kort tid etter  Herman Kubberød, Hans Otterstad, Syver Norum,Ole S. Lyby og Laurits Larsen sammen på Verne Kloster for å utatbeide et lovutkast.. Det er verdt å merke seg at to av disse navnene fortsatt finnes i koret og at de var besteforeldre til dagens kormedlemmer.
Den 25 februar dette år var således Rygge Mannsangforening en realitet. Korets første dirigent var Ursin og formann var Laurits Larsen
En av de første investeringer koret foretok seg, var å kjøpe et 30 liters konjakkfat. Laurits Urstad hadde ansvaret for at dette alltid skulle være fullt. Koret syntes dette var et morsomt innslag i korets historie og førsøkte derfor i flere år å finne igjen dette konjakkfatet noe de ikke lyktes med. Ved en tilfeldighet kom koret for noen år siden over en kar som solgte konjakkfat, dog av en noe mindre format. Koret gikk derfor til innkjøp av et slikt fat. Dermed ble en eldgammel tradisjon tatt opp igjen på ny, dette også i et noe mindre format.I dag tas fatet frem til årsmøtet og fylles opp slik at historien og tradisjonen blir gjenopptatt og ivaretatt. Her kan også nevnes at den personen som i sin tid hadde ansvaret for konjakkfatet innehar samme etternavn og er direkte slektskap med et av dagens medlemmer.
Allerede 3 måneder etter starten hadde koret sin første konsert på Halmstad skole. Det sies at konserten ble avviklet på tilfredstillende måte, men med visse komplikasjoner. Historien forteller at en av bygdas håpefulle hadde skaffet seg en forsyning nysepulver som han i store mengder delte med seg og strødde rundt blant scene og publikumsbenker. Etter en del større og mindre utbrudd blant publikum og aktører roet det hele seg ned og konserten kunne ta til.
I 1898 overtok Billington taktstokken, og under hans ledelse hadde koret en blomstringstid. Koret var med på omtrent alle tilstelninger av høytidlig eller festlig art. Noe som tyder på at koret var svært populært i bygda.
En av dirigentene som har holdt det gående lengst, var Harald Svendsen, som svingte stokken foran de kjekke Ryggekarene fra 1910 til 1928.  I perioden under Harald Svendsen hadde koret sine øvelser rundt omkring i hjemmene.
Fra 1928 til 1935 var Seljevig dirigent. Mye tyder på at koret da var nede i en bølgedal. Det var jo også en vanskelig tid og i tillegg hadde koret et generasjonsskifte.
Alf Otterstad overtok taktstokken i 1935. I perioden 1935 og helt frem til frigjøringen i 1945 var det korets yngste garde som besluttet at koret for enhver pris måtte fortsette. Her kan nevnes navn som Alf og Gunnar Otterstad, Brødrene Kristoffer, Andreas, Arne og Einar Kubberød. Brødrene Karsten, Erling, Nils og Sverre Kubberød. Hans Hansen, Aimar Støtvig og Ove Bakkerud. Disse holdt korets tradisjoner ved like og holdt mer eller mindre skjulte sangøvelser helt frem til frigjøringen i 1945. Koret ble i denne perioden ofte kalt Kubberød-kvartetten. Ser vi på navnenen på de som holdt dette gående forstår vi svært godt hvorfor de fikk dette tilnavnet. Her bør vi også nevnes at det her er navn som i direkte linje er forfedre til noen av dagens medlemmer.
Etter krigen ble koret reorganisert under et møte på Noatun den 9. desember 1946. Allerede fra starten etter reorganiseringen hadde koret 38 medlemmer. Dirigent var Alf Otterstad og formann var Aimar Støtvig hvorav sistnevnte er far til korets fortsatt aktive, men eneste æresmedlem.I etterkrigsårene fikk Rygge Mannskor mange nye medlemmer, noe som kanskje var et utslag av datidens behov for sosialt samvær.
Den 21. februar 1953 kunne koret feire 60-års jubileum, med stor festmiddag på Støtvig hotell, med for  anledningen mange flotte sanger og prologer. I 1960 fikk koret ansvaret for å arrangere Østfoldstevne for Indre Smaalenene sangerforbund. Så mange sangere har vel ikke vært samler i Rygge siden den gang. For anledningen kunne Rygge Mannskor stille med ny fane. Mange bidragsytere ble invitert til hyggesamvær på Støtvig som takk for hjelpen.Når dette er sagt så er det morsomt å fortelle at Rygge Mannskor i jubileumsåret, altså 53 år senere,  har påtatt seg å arrangere ØstfoldKoriaden som er en moderne utgave av Østfoldstevne også dette  i regi av det som i dag heter Norges korforbund Smaalenene.
I ettertid har koret feiret både 70, 75 og 90 års- jubileumer med både festligheter og konserter.
I tiden fra 1980 til 1998 hadde koret 3 kvinnelige dirigenter som hver på sin måte sørget for å vidreføre de gode tradisjonene som hadde blitt etablert.
I 1993 kunne koret feire sitt 100-års jubileum med stor festivitas. Formann var Thorbjørn Lyby, hvis bestefar hadde vært med på å starte koret i sin tid. Dette er familitradisjoner!Randi Johansen tok også over som korets dirigent dette året, etter den unge Siren Myrer som hadde holdt ut med gutta i 7 år.
Frem til jubileumskonserten 9. februar 2013 har Rygge Mannskor vært dirigert av Rune Brunslid, den første mannlige dirigent på mange år. Rune dirigerte koret i 15-16 år så han må ha startet en gang rundt 1997.
Ny dirigent fra jubileumskonserten ble  Halvor Kjerkreit. Halvor var i tillegg en god bassbaryton og brasjist, samt en god og anerkjent sangpedagog. Halvor ga seg i 2019, og Ingri Guren fra Rygge overtok dirigentrollen.